Meer weten

Verwijzers

Zoekt u meer inspiratie over een onderwerp op deze website of aanvullende expertise ? Op deze pagina staan links van partijen waar ik  mee samen werk en enkele andere vondsten die de moeite waard zijn om met u te delen. Klik op de link en vul op het download formulier de gewenste downloads in. Uiteraard kunt u ook gewoon contact opnemen.

Productiebedrijf automatiseren ? KUNST !

Als een bedrijf groeit, wordt automatisering van de kritische bedrijfsprocessen noodzakelijk om het bedrijf onder controle te houden. De drempel om daaraan te beginnen is vaak hoog. Kennis en ervaring ontbreekt nogal eens, of men kent de verhalen van mislukte projecten. Hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je dat het niet uit de hand loopt ? Dit e-boek geeft handgrepen in de vorm van een basisprincipe voor gestructureerd en efficiënt werken, daarop aansluitend een stappenplan voor het opstellen van een ICT architectuur en een mogelijk automatiseringsproject. In de bijlagen zijn processchema's voor een gesmeerd lopende organisatie uitgewerkt. Als voorbeeld wordt een machinefabriek gebruikt, maar ook een ander “engineer to order” bedrijf, productiebedrijf of aannemersbedrijf zal veel herkenbaars en bruikbaars vinden.

Aanvullend artikel op bovenstaand e-boek: Supply Chain Management voor productie bedrijven.

Wat is Reshoring. Uitleg over de trend van het terughalen van productie uit lage lonen landen. Helemaal hot in Amerika.

Verschil tussen werkelijk en gewenst gedrag aan de top. Artikel FD: "Nieuw type leider komt in de boardroom maar niet aan de bal". Meer informatie bij de bron.

E-boek "Easycratie - de toekomst van werken en organiseren"

Erasmus rapport over de relatie tussen leiderschap en bevlogenheid van medewerkers. Effecten van Transactioneel en transformationeel leiderschap.

Telecombedrijf Voys doet het geweldig in de markt en scoort met klanttevredenheid. Het bedrijf kent geen leidingevenden maar rollen en volledige eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Bekijk hun inspirerende handboek personeel (6,8Mb).