mee ondernemen

Mee ondernemen

Partner in vertrouwen

Ik ben geen adviseur aan de zijlijn maar een ondernemer die betrokken is en zijn ervaring en visie meebrengt. Kijkt naar kansen of problemen met de bril van de ondernemer. Zoekt naar mogelijkheden en oplossingen, met het bedrijfsbelang voorop. Neem mij in vertrouwen, maak me deelgenoot van uw ideeën, dilemma's of problemen en ik help u om verder te komen of de schade te beperken. Dat betekent ook dat ik, indien dat zinvol en passend is, bereid zijn risicodragend mee te doen. Natuurlijk doe ik ook gewone advies- of interim opdrachten, maar ik zet graag net dat stapje extra.

Andere mogelijkheden

Dat kan betekenen dat ik hulp bied die deels wordt afgerekend op basis van een succes-fee, participatie of winstaandeel, maar ook directe deelname kan een optie zijn. Zo ben ik we via Susijn Holding aandeelhouder in enkele ondernemingen en investeerder in een aantal crowd funding projecten en heb ik als partner en mede investeerder deelgenomen in een andere start-up.

Opvolging, integratie, afsplitsing ?

Ik heb de nodige ervaring met verzelfstandiging en overname van activiteiten. Ik kan helpen het bedrijf verkoop gereed te maken of over genomen activiteiten integreren. Als de "klik" er voldoende is kan zelf instappen en overnemen ook een optie zijn.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.