lean

Lean

Lean is geen papiertje of certificaat

Van origine komt “Lean” van “lean manufacturing”, waarmee bedoeld wordt een zo slank mogelijke productie zonder overbodige ballast. Onder de vlag van “Lean” komt u een veelheid van concepten, technieken, systemen, opleidingen en certificeringen tegen. Allemaal richten ze zich op het optimaliseren, versnellen, verbeteren van de bedrijfsprocessen, gebruik makend van uw belangrijkste kapitaal: uw personeel met hun inzicht, kennis en ervaring. Uiteindelijk doel is om betere aansluiting bij de behoefte in de markt te verkrijgen. Op de keper beschouwd is het een verzameling methoden en technieken om processen zo simpel en doeltreffend mogelijk te maken en overbodige ballast te elimineren. Het draait allemaal om zo min mogelijk tussenvoorraden en wachttijden, zo veel mogelijk doorstroming van orders en materialen. De bekendste methode is Six Sigma, waarbij medewerkers op verschillende niveaus worden getraind om hiermee om te gaan. Door uw medewerkers deze trainingen te laten volgen en ze te faciliteren het geleerde in de praktijk te brengen, kunt u bewerkstelligen dat een cultuur van continue verbetering ontstaat.

Praktisch toepassen

Als manager of adviseur doe ik niet zelf aan certificering of opleiding van medewerkers, maar gebruik ik wel de onderliggende filosofie om naar processen te kijken. Creatief, puttend uit een rijke ervaring en gebruik makend van principes die zich bewezen hebben. Samen met de inhoudelijke inbreng uit uw eigen organisatie, ontwerp en organiseer ik processen die optimaal aansluiten bij uw productie strategie.

Ook in uw bedrijf toepassen ?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek