blogs

Vliegende start met continue verbetering

Continue verbetering komt niet vanzelf. Er is een cultuur voor nodig waarin medewerkers en management open staan voor kritiek, experimenten en mislukking. Vallen betekent dat je weer moet opstaan en opnieuw proberen. Degene die het overkomt vindt het zelf al vervelend genoeg en verdient geen hoon maar waardering. Net als vertrouwen, komt zelfvertrouwen te voet en gaat te paard. Er is een veilige omgeving nodig om aan dat zelfvertrouwen te bouwen. Dit maakt gelijk zichtbaar wat het management moet doen om de benodigde cultuur te bewerkstelligen. Stimuleren, de ruimte geven, faciliteren, uitdagen, waardering tonen, beschermen en het goede voorbeeld geven. Daarnaast kan onzekerheid worden bestreden door wat ondersteuning te leveren in de vorm van een training in de basistechnieken uit de Lean gereedschapskist.

Om op gang te komen helpt het om snel een paar grote slagen te maken. Gelukkig kan dat vaak eenvoudig door het laag hangende fruit te plukken. Bij organisaties die lang hebben stil gestaan zijn meestal problemen en irritante situaties genoeg te vinden die kunnen worden aangepakt. Het zien van resultaten geeft een positieve sfeer en legt een fundament onder de gewenste cultuurverandering. Precies dat is wat ik vaak doe in een interim opdracht. Ik pak de problemen aan, toon vertrouwen in medewerkers door open met ze over problemen, dilemma's en strategie te communiceren en laat ze groeien door ze zo veel mogelijk verantwoordelijk te maken voor hun eigen rol. De meeste mensen krijgen daar energie van en willen zich daar graag voor inzetten. Het mooie is dat daarmee processen beter onder controle komen terwijl er minder controle hoeft te worden uitgeoefend.

Interesse ? Neem vrijblijvend contact op !

Artikelcoderingen moeten op de schop

Het ziet er soms zo mooi uit, maar toch kan een proces muurvast zitten. Degene die het raderwerk op bijgaande afbeelding probeert te laten draaien, zal beseffen dat hier een beetje te veel samenhang is aangebracht.

Voordat computers hun intrede deden, was het zoeken naar het juiste artikel een moeizame bezigheid. Men bedacht handigheidjes door belangrijke kenmerken onder te brengen in het artikelnummer, tekeningnummer of de benaming. Ervaren medewerkers kenden de syntax en codes uit hun hoofd en wisten verbazingwekkend snel de weg te vinden.

In de huidige tijd is dat niet meer nodig. Moderne systemen op gebied van PLM (Product Lifecycle Management) vullen een in de loop der tijd ontstane behoefte naar steeds meer gekoppelde informatie in. Men is steeds meer eisen gaan stellen aan de informatie die over een bepaald artikel beschikbaar gesteld wordt, gedurende de hele levenscyclus van een product. Vak- en brancheverenigingen hebben internationaal gestandaardiseerde coderings- en categoriserings structuren uitgewerkt die naadloos door PLM software kan worden opgepikt.

Toch worden die mogelijkheden nog vaak niet benut. Ook bij implementatie van nieuwe systemen blijven de vertrouwde coderingen vaak overeind en worden classificatie tabellen niet gevuld. Om hele goede redenenen: het is vertrouwd, veel werk om om te zetten en de druk op de organisatie is bij zo'n implementatie al hoog genoeg.

De keerzijde is, dat met het uittreden van de ervaren medewerkers een hele nieuwe generatie moet leren werken met oude coderingen. Dat is een flinke investering om nieuwe mogelijkheden niet te hoeven implementeren. Door diezelfde tijd in te zetten voor het vullen van de classificatietabellen wordt het overbodige tandwiel gelicht en komt het raderwerk weer in beweging. De strategische mogelijkheden worden verruimd en het wordt aantrekkelijk voor een jonge generatie medewerkers om er mee te gaan werken.

Heeft u ook hulp nodig om dit goed op te zetten ?

Neem dan contact op !

 

Maakindustrie in de versnelling

Met twee evenementen op één dag was donderdag 22 januari strak gepland. 'sMiddags de aftrap van de actie-agenda “Smart Industry” in Rotterdam. Met precies voldoende reistijd daarna naar TU Eindhoven voor het Kivi Symposium “On- en Reshoring van de maakindustrie in Nederland”.

Het FME-initiatief “Smart Industry” ging uit de startblokken met haar actie-agenda en de presentatie van een 10-tal field-labs. Dit zijn echte werkplaatsen verspreid door Nederland waar het neusje van de zalm op gebied van moderne productie concepten en technologie in de praktijk gaat worden gebracht. Vooral gedragen door toonaangevende kennisinstituten. Een volle zaal, voor de helft met politici, en veel mooie plannen en vooral oproepen subsidiepotjes beschikbaar te stellen, ondersteund door een toezegging van Minister van EZ, Henk Kamp. Verder een dringende oproep aan ondernemers om vooral aan te haken, zo'n kans om eerste rang de modernste ontwikkelingen mee te maken komt niet nog een keer !

Het contrast met Eindhoven was groot. Een wat mager gevulde zaal, maar wel veel inhoudelijke sprekers, forum en kritische vragen uit de zaal. Hier zaten de mensen uit de praktijk. Ondernemers uit de regio, verenigd in “Brainport Industries”, die doodleuk melden dat ze er weinig over praten maar dit soort technieken al lang en breed toepassen. Wat een geweldig optimisme en elan !

We kunnen al zo veel in Nederland, maar we doen het nog veel te beperkt.

Heeft u ook hulp nodig uit de startblokken te komen ?

Neem dan contact op !

Reshoring in textiel bij TenCate

In het FD van 10/12/2014 staat een schoolvoorbeeld van Reshoring. Met een innovatieve technologie gaat TenCate de productie van textel weer naar Nederland halen. Waar Amerika het dankzij goedkope (import) arbeidskrachten en schaliegas al redt zonder moderne technologie kunnen we het in Europa op termijn alleen maar redden met dit soort innovatieve technologieën. Door daarin te investeren wordt veel gewonnen in loon- en energiekosten en  verschuift het concurrentie voordeel van kosten effectief naar dicht bij de eigen markt zitten en flexibiliteit. Een PDF van het artikel kunt u hier downloaden. Sparren over de strategie voor uw bedrijf op dit gebied ? Neem dan vrijvlijvend contact op !

Direct eropaf of eerst nadenken ?

Het is zo verleidelijk. Het is druk, er komt nog een opdracht bij en er is haast bij. Pittig, maar we willen de klant ook niet teleurstellen. Er op af dus en schouders er onder. Even een tandje harder en wat het voor onszelf betekent zien we later wel. Een fantastische mentaliteit natuurlijk, maar als dat vaker voorkomt wordt het hoog tijd om er wat gestructureerder mee om te gaan. Lopen we regelmatig tegen hetzelfde probleem aan ? Kunnen producten of processen worden gestandaardiseerd ? Herkennen we patronen ? Zijn er anderen in de organisatie die er wat zinnigs over kunnen zeggen ? Of die dat probleem wellicht helemaal niet hebben ? Door vooraf tijd te investeren in een goede voorbereiding van processen, ontwerpen, systemen, stambestanden in systemen etc. kan de angel er uit worden gehaald. Niet harder werken, maar wel slimmer. Makkelijker, soepeler, minder stress, minder fouten, lagere kosten. Uiteindelijk helpt dat de klant beter. Hier vindt u er meer over. Download daar ook een beschrijving van een goede aanpak.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.