blogs

Gedrag volgt KPI volgt doelstellingen

Welke organisatie doet het momenteel niet: KPI's (essentiële prestatie indicatoren) opstellen om de gang van zaken bij het realiseren van doelstellingen te kunnen volgen en kort op de bal te zitten. De eerste eis voor iedere KPI is dat die SMART is:

  • Specifiek – eenduidige doelstelling
  • Meetbaar – geen discussie mogelijk over het resultaat
  • Acceptabel – alle betrokkenen staan achter de doelstelling
  • Realistisch – het doel moet haalbaar zijn
  • Tijdgebonden – op welk tijdstip moet het doel bereikt zijn

KPI's zijn geen doel op zich maar een hulpmiddel om de aandacht van iedereen in de organisatie op de juiste zaken te concentreren. Het gaat er dus allereerst om duidelijk te maken wat de organisatiedoelstellingen zijn. Let er op dat de zaken waarop iemand uiteindelijk persoonlijk wordt beoordeeld daar mee in lijn moeten zijn. Dat zijn namelijk de meest effectieve KPI's. Een productiechef die zijn leven lang is afgerekend op efficiiency gaat ook door met produceren als de voorraden de pan uit rijzen. Een doelstelling over kapitaalbeslag en incourante voorraad kan betekenen dat de productie wordt gestopt omdat er voldoende voorraad is. Dat zit bij zo'n chef niet automatisch tussen de oren. Nieuw beleid betekent dus ook nieuwe afspraken over persoonlijke doelstellingen. De KPI's zijn de beoordelingscriteria en die moeten goed op elkaar worden afgestemd. Met goede KPI's is het communiceren over doelstellingen en prestaties eenvoudig en zal de betrokkenheid groot zijn.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Energie krijgen: uit de tredmolen !

In veel organisaties gaat energie verloren doordat aandacht wordt besteed aan activiteiten die geen nut hebben, geen waarde toevoegen of niet gewenst zijn door de klant. Op procesniveau gaat het dan over handelingen die volgens de Lean principes geëlimineerd kunnen worden. Daarmee kunnen verbluffende verbeteringen worden bereikt.

Op niveau van het portfolio van bedrijfsactiviteiten kunnen er snel grote verbeterslagen worden gemaakt. Voor medewerkers voelt het werken aan ongewenste projecten als trekken aan een dood paard. Het frustreert enorm, kost veel energie en demotiveert. Alleen al door die activiteiten te identificeren en er simpelweg mee te stoppen maakt dat men meer tijd kan besteden aan activiteiten die wel zinvol zijn. Daar krijgt men energie van.! Positieve energie die ook ruimte maakt om aandacht te besteden aan nieuwe dingen en de blik weer op de toekomst te richten.

Bij voorbeeld in een concrete opdracht bij een projectontwikkelaar. Daar waren projecten die al jaren voortsleepten zonder ooit echte voortgang te maken. Door te besluiten die te stoppen moest men met uiteraard de gedane investeringen afboeken, maar vielen enorme mentale energie slurpers weg. Daarna ging alle positieve energie naar de overblijvende projecten, die ineens in no-time tot resultaten leidden. Het maakte het verschil tussen een ingedutte boel en een swingende tent.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Medewerkers mee in verandering

Bij veranderprocessen in organisaties zijn er altijd de kleine enthousiaste kopgroep, de groep die de hakken in het zand zet en de grote onzekere meerderheid. Doorgaans gaat de meeste aandacht naar de dwarsliggers omdat die processen actief kunnen frustreren. Als het even kan is het handiger die groep te marginaliseren en de aandacht te verleggen naar de kopgroep. Door hen te stimuleren en vooral hun goede voorbeeld breed uit te dragen ontstaat positieve energie. De onzekeren zullen uiteindelijk met de stroom mee gaan, dus het is zaak die stroom te managen. Onzekerheid kan makkelijk verminderd worden door medewerkers aandacht en vertrouwen geven. Dat kan door ze mee te nemen in het denkproces, dilemma’s met ze te delen en samen de visie en richting te ontwikkelen. Opeens blijken ook medewerkers waar al lang niets meer van uit ging in staat gemotiveerd mee te denken, zelfstandiger te werken en minder domme fouten te maken. Implementatie en acceptatie van veranderingen wordt zo veel gemakkelijker. Wel moet rekening worden gehouden met het niveau. Simpele processen worden door iedereen begrepen en werken daarom het beste.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.