blogs

Hoe innovatief is uw organisatie werkelijk ?

De innovativiteit van de eigen organisatie beoordelen en zien waar verbeteringen mogelijk zijn kan door op een aantal gebieden naar de werkwijze op gebied van stimuleren van innovatie te kijken.

  • Aspiratie. In hoevere is er een pad uitgestippeld, zijn er doelen gesteld ?
  • Keuzes. Is er doelbewuste spreiding in de initiatieven waaraan wordt gewerkt ? Is dat zichtbaar in beschikbare budgetten, mensen en middelen ?
  • Ontdekken. Heeft u inzicht in verschillende markten, technologie, die zich laten vertalen naar nieuwe mogelijkheden voor de eigen organisatie ?
  • Ontwikkeling. Creëert u nieuwe business modellen die meegaan met de tijd ?
  • Versnelling. Bent u sneller dan de concurrentie met het op de markt brengen van vernieuwingen ?
  • Schaal. Lanceert u innovaties in de juiste marktsegmenten en op een beheersbare schaal ?
  • Uitbreiding. Kunt u terugvallen op een netwerk van partners waarmee u snel kunt opschalen ?
  • Mobiliseer. Stimuleert u een innovatieve cultuur door de juiste beloning, beoordeling en facilitering van uw medewerkers ?

In bovenstaande gebieden zijn 27 principes geïdentificeerd waarvan getoetst kan worden in hoeverre die worden toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat de echte innovatieve ondernemingen op alle aspecten goed scoren. De effectiviteit neemt onevenredig snel af zodra een aspect wordt veronachtzaamd en met slechts de helft aandacht geven bereikt men niets meer. Wilt u innoveren ? Pas dan dus alle principes toe !

Het bovenstaande is ontleend aan een recent McKinsey onderzoek dat u hier kunt downloaden. Daar vindt u de 27 principes en wordt nader op de verschillende begrippen in gegaan.

Zet dit u aan het denken en wilt u hierover van gedachten wisselen ?

Neem dan hier vrijblijvend contact op.