blogs

Gedrag volgt KPI volgt doelstellingen

Welke organisatie doet het momenteel niet: KPI's (essentiële prestatie indicatoren) opstellen om de gang van zaken bij het realiseren van doelstellingen te kunnen volgen en kort op de bal te zitten. De eerste eis voor iedere KPI is dat die SMART is:

  • Specifiek – eenduidige doelstelling
  • Meetbaar – geen discussie mogelijk over het resultaat
  • Acceptabel – alle betrokkenen staan achter de doelstelling
  • Realistisch – het doel moet haalbaar zijn
  • Tijdgebonden – op welk tijdstip moet het doel bereikt zijn

KPI's zijn geen doel op zich maar een hulpmiddel om de aandacht van iedereen in de organisatie op de juiste zaken te concentreren. Het gaat er dus allereerst om duidelijk te maken wat de organisatiedoelstellingen zijn. Let er op dat de zaken waarop iemand uiteindelijk persoonlijk wordt beoordeeld daar mee in lijn moeten zijn. Dat zijn namelijk de meest effectieve KPI's. Een productiechef die zijn leven lang is afgerekend op efficiiency gaat ook door met produceren als de voorraden de pan uit rijzen. Een doelstelling over kapitaalbeslag en incourante voorraad kan betekenen dat de productie wordt gestopt omdat er voldoende voorraad is. Dat zit bij zo'n chef niet automatisch tussen de oren. Nieuw beleid betekent dus ook nieuwe afspraken over persoonlijke doelstellingen. De KPI's zijn de beoordelingscriteria en die moeten goed op elkaar worden afgestemd. Met goede KPI's is het communiceren over doelstellingen en prestaties eenvoudig en zal de betrokkenheid groot zijn.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.