blogs

Energie krijgen: uit de tredmolen !

In veel organisaties gaat energie verloren doordat aandacht wordt besteed aan activiteiten die geen nut hebben, geen waarde toevoegen of niet gewenst zijn door de klant. Op procesniveau gaat het dan over handelingen die volgens de Lean principes geëlimineerd kunnen worden. Daarmee kunnen verbluffende verbeteringen worden bereikt.

Op niveau van het portfolio van bedrijfsactiviteiten kunnen er snel grote verbeterslagen worden gemaakt. Voor medewerkers voelt het werken aan ongewenste projecten als trekken aan een dood paard. Het frustreert enorm, kost veel energie en demotiveert. Alleen al door die activiteiten te identificeren en er simpelweg mee te stoppen maakt dat men meer tijd kan besteden aan activiteiten die wel zinvol zijn. Daar krijgt men energie van.! Positieve energie die ook ruimte maakt om aandacht te besteden aan nieuwe dingen en de blik weer op de toekomst te richten.

Bij voorbeeld in een concrete opdracht bij een projectontwikkelaar. Daar waren projecten die al jaren voortsleepten zonder ooit echte voortgang te maken. Door te besluiten die te stoppen moest men met uiteraard de gedane investeringen afboeken, maar vielen enorme mentale energie slurpers weg. Daarna ging alle positieve energie naar de overblijvende projecten, die ineens in no-time tot resultaten leidden. Het maakte het verschil tussen een ingedutte boel en een swingende tent.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.