blogs

Medewerkers mee in verandering

Bij veranderprocessen in organisaties zijn er altijd de kleine enthousiaste kopgroep, de groep die de hakken in het zand zet en de grote onzekere meerderheid. Doorgaans gaat de meeste aandacht naar de dwarsliggers omdat die processen actief kunnen frustreren. Als het even kan is het handiger die groep te marginaliseren en de aandacht te verleggen naar de kopgroep. Door hen te stimuleren en vooral hun goede voorbeeld breed uit te dragen ontstaat positieve energie. De onzekeren zullen uiteindelijk met de stroom mee gaan, dus het is zaak die stroom te managen. Onzekerheid kan makkelijk verminderd worden door medewerkers aandacht en vertrouwen geven. Dat kan door ze mee te nemen in het denkproces, dilemma’s met ze te delen en samen de visie en richting te ontwikkelen. Opeens blijken ook medewerkers waar al lang niets meer van uit ging in staat gemotiveerd mee te denken, zelfstandiger te werken en minder domme fouten te maken. Implementatie en acceptatie van veranderingen wordt zo veel gemakkelijker. Wel moet rekening worden gehouden met het niveau. Simpele processen worden door iedereen begrepen en werken daarom het beste.

Wilt u meer weten over mijn aanpak en werkwijze ? Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.